Skip to main content

Vervangen beschoeiingen Zuidwijk te Oud-Beijerland

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

VERVANGEN BESCHOEIINGEN ZUIDWIJK TE OUD-BEIJERLAND

In Oud-Beijerland zijn wij in opdracht van de Gemeente Hoeksche Waard gestart met het vervangen van 1700 meter aan beschoeiing.

In eerste instantie wordt de bestaande houten beschoeiing verwijderd. Deze wordt vervangen door een kunststof beschoeiing. De kunststof beschoeiing wordt op zijn plek gehouden door houten palen die in de grond getrild worden. Nadat het plaatsen van de kunststof elementen voltooid is, brengen wij doek aan achter de beschoeiing, dit zorgt ervoor dat de grond niet er niet achter vandaan wegspoelt.

Tot slot werken wij het geheel af met een houten gording en dekplank. Dit geeft niet alleen een mooie uitstraling, maar zorgt ook voor extra stevigheid.

 • OBL 2

 • OBL 1

 • OBL 6

 • OBL 5

 • OBL 4

 • OBL 3

Opdrachtgever
Gemeente Hoeksche Waard

Activiteit
Beschoeiingswerkzaamheden

Duur van het werk
september 2020 t/m december 2019

Locatie
Oud Beijerland

Lees verder

Deelgebiedsplan Cromstrijen fase II

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

DEELGEBIEDSPLAN CROMSTRIJEN FASE II

In opdracht van Waterschap Hollandse Delta zijn wij in de Ambachtsheerlijkheid te Numansdorp bezig met het project “Deelgebiedsplan Cromstrijen fase II”.

Door het verbreden van de watergang, het aanbrengen van diverse nieuwe kokerduikers en het realiseren van een kantelstuw, wordt de peilverhoging in de Ambachtsheerlijkheid mogelijk gemaakt.

In eerste instantie is de huidige watergang gedempt om deze vervolgens te verbreden over een totale lengte van 1.480 meter. Tijdens het verbreden van de watergang worden de bestaande duikers (7 stuks) en een brug verwijderd. Hiervoor in de plaats komen 11 nieuwe kokerduikder, de 9 damduikers worden als verharding voorzien van betonnen bedrijfsvloerplaten, de 2 wegduikers worden voorzien van stootplaten en geasfalteerd.

Om het waterpeil onder controle te houden en te kunnen regelen word er een geautomiseerde kantelstuw geplaatst. Deze stuw zal geplaatst worden zoals de reeds eerder geplaatste stuwen in de Ambachtseerlijkheid. Tot slot worden de bermen ingezaaid, word er riet en 2 schapenhekken geplaatst.

Aanleg watergang

1.480 m

Kokerduikers

11 stuks, 129 m

Bedrijfsvloerplaten

232 stuks

 • Gebiedsplan_Cromstrijen

 • Gebiedsplan_Cromstrijen7

 • Gebiedsplan_Cromstrijen4

 • Gebiedsplan_Cromstrijen3

 • Gebiedsplan_Cromstrijen2

 • Gebiedsplan_Cromstrijen1

Opdrachtgever
Waterschap Hollandse Delta

Activiteit
Deelgebiedsplan Cromstrijen fase II

Duur van het werk
mei 2020 t/m september 2020

Locatie
Torensteepoldersekade te Numansdorp

Lees verder

Aanleg natuurvriendelijke oevers Piershilse Gat

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

AANLEG NATUURVRIENDELIJKE OEVERS PIERSHILSE GAT

In opdracht van Waterschap Hollandse Delta zijn wij in Piershil bezig met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Waterschap Hollandse Delta heeft opdracht gegeven voor de werkzaamheden omdat er onvoldoende diversiteit aan waterplanten is en er te weinig dieren in het water leven.

De oevers worden schuin afgegraven, waardoor er meer plantensoorten en dieren zich hier kunnen huisvesten. Doordat de oevers schuin afgegraven worden, wordt de watergang breder waardoor bij extreme regenval meer water geborgen kan worden.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn de oevers door KUIPERS landmeten ingemeten. Daarna zijn wij gestart met het afgraven van de natuurvriendelijke oevers, dit voeren wij gedeeltelijk uit vanaf de kant en gedeeltelijk vanaf een ponton. De vrijgekomen grond voeren wij af doormiddel van beunbakkken met een duwboot, deze worden verderop langs de oever gelost en in depot opgeslagen om vervolgens te verspreiden over diverse percelen in de regio.

Door de aanleg van de natuurvriendelijke oevers gaan wij ook meerdere duikers vervangen. Tot slot zullen er diverse waterplanten geplant worden.

Straatwerk

15.000 m3

Lengte oevers

3,3 km

 • Piershilsegat6

 • Piershilsegat3

 • DCIM100MEDIADJI_0477.JPG

 • Piershilsegat4

 • DCIM100MEDIADJI_0469.JPG

 • Piershilsegat2

 • DCIM100MEDIADJI_0485.JPG

 • Piershilsegat1

 • DCIM100MEDIADJI_0478.JPG

Opdrachtgever
Waterschap Hollandse Delta

Activiteit
Aanleg natuurvriendelijke oevers

Duur van het werk
januari 2020 t/m maart 2020

Locatie
Piershil

Lees verder

Aanbrengen vier stuwen Torensteepolder

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

AANBRENGEN VIER STUWEN TORENSTEEPOLDER

In opdracht van Midstate v.o.f. en in overleg met Waterschap Hollandse Delta hebben wij in de Ambachtsheerlijkheid te Numansdorp een vier-tal stuwen geplaatst.

De vier stuwen, waarvan één automatisch en drie handbediende, worden na oplevering overgedragen aan Waterschap Hollandse Delta en gaan ervoor zorgen dat het waterpeil in de Ambachtsheerlijkheid op niveau blijft.

Voordat wij konden beginnen met het intrillen van de stalen damwanden hebben wij doormiddel van gronddammen de watergangen tijdelijk drooggezet. Nadat de watergangen volledig droog stonden, is er begonnen met het plaatsen van de damwanden en aansluitend het aanbrengen van de stuwopeningen en het dichtlassen van de damwandsloten. De rvs stuwen, het GVK rooster- en leuningwerk zijn door onze leveranciers kant en klaar aangeleverd.

Tot slot hebben wij de waterbodem aan de uitstroomzijde voorzien van betonmatten. Deze zorgen ervoor dat er geen erosie in de waterbodem ontstaat. Na het afronden van de werkzaamheden zijn de tijdelijke dammen verwijderd en zijn de oorspronkelijke watergangen weer hersteld.

 • Stuwen1

 • Stuwen2

 • Stuwen6

 • Stuwen5

 • Stuwen4

 • Stuwen3

 • Stuwen2

 • Stuwen1

 • Hoofdfoto_Stuwen

Opdrachtgever
Midstate V.O.F.

Activiteit
Plaatsen van vier stuwen

Duur van het werk
mei 2019 t/m juni 2019

Locatie
Ambachtsheerlijkheid, Numansdorp

Lees verder

Hevel Nieuwe Dordtse Biesbosch

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

HEVEL NIEUWE DORDTSE BIESBOSCH

In opdracht van Gemeente Dordrecht hebben wij op de Kop van ’t Land in Dordrecht de Hevel Nieuwe Dordtse Biesbosch gebouwd.

De aanleg van het nieuwe inlaatpunt nabij de Oosthaven zorgt ervoor dat de waterkwaliteit op het Eiland van Dordrecht wordt verbeterd. Het besturings- en pompengebouw van de hevel is dusdanig vormgegeven, dat bovenop gelijk een markant uitzichtpunt is ontstaan. Met aan de ene kant zicht op de rivier en aan de andere kant zicht op het natuur- en recreatiegebied Nieuwe Dordtse Biesbosch, welke tevens door ons is aangelegd in samenwerking met Gebr. De Koning uit Papendrecht.

Via de nieuwe hevel kan tot 57.000 liter water per minuut binnen worden gelaten vanuit de Nieuwe Merwede. Dit water komt eerst in de bezinkplas zodat het rivierslib kan bezinken. Met dit kwalitief goede water worden de sloten en plassen in het hele gebied gevoed. Het gebruik van de hevel is een duurzaame wijze om water in te laten vanuit de rivier naar de polder. Hiervoor wordt dankbaar gebruik gemaakt van de natuurkundige wet van “de communicerende vaten”.

 • Hevel 9

 • Hevel HiRes 1

 • Hevel 91

 • Hevel 8

 • Hevel 4

 • Hevel 3

Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht

Activiteit
Diverse werkzaamheden Hevel

Duur van het werk
april 2017 t/m november 2018

Locatie
Dordrecht

Lees verder

Beschoeiing de Meestoof Numansdorp

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

BESCHOEIING DE MEESTOOF NUMANSDORP

In opdracht van diverse particulieren heeft KUIPERS infra voor de nieuwbouwhuizen aan de Meestoof / Burgemeester de Zeeuwstraat een beschoeiing geplaatst met diverse hoogtes.

Naast het plaatsen van de beschoeiing zijn er ook een tweetal zitkuilen en een houten trap geplaatst. Naar aanleiding van het plaatsen van deze beschoeiing ontvingen wij het onderstaand bericht:

“Wij zijn zeer content met de beschoeiing. Los van de kwaliteit van het opgeleverde product wil ik ook zeker mijn complimenten uitspreken over jullie mensen die daar aan gewerkt hebben. Vriendelijk, vakkundig en omgang met menselijke maat. Koester zulk personeel!!”

Beschoeiing

110 m

Hoogteverschil

0,5 m tot 2 m boven waterpeil

 • Meestoof 3

 • Meestof Numansdorp 1

 • Hoofdfoto_Meestoof

Opdrachtgever
Diverse particulieren

Activiteit
Plaatsen van beschoeiing

Duur van het werk
oktober 2018 t/m november 2018

Locatie
Numansdorp

Lees verder

Aanleg recreatiegebied de Nieuwe Dordtse Biesbosch

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

AANLEG RECREATIEGEBIED DE NIEUWE DORDTSE BIESBOSCH

De Nieuwe Dordtse Biesbosch wordt een gevarieerd natuur- en recreatiegebied van ongeveer 530 hectare aan de rand van de Randstad. Het gebied krijgt een Biesboschachtig landschap met een duurzaam watersysteem als basis. De natuur- en recreatiehectares lopen in elkaar over en versterken elkaar.

De Nieuwe Dordtse Biesbosch wordt aangelegd om een ecologische verbinding te vormen tussen de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch. Daarmee wordt het een belangrijke schakel in de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland.

KUIPERS infra is eind 2016 begonnen met het aanleggen van de Noorderdiepzone in De Nieuwe Dordtse Biesbosch. De Noorderdiepzone ligt ten zuiden van de Zeedijk en neemt 275 ha in beslag.

In de Noorderdiepzone wordt het waterpeil verhoogd, zodat natte natuur kan ontstaan, wat typisch is voor de Biesbosch. Om de waterkwaliteit te verbeteren maakt KUIPERS infra een nieuwe waterinlaat (hevel) langs de Merwede. Deze heeft een waterzuiverende voorziening. Naast waterrijke delen komen er veel droge stukken waardoor een afwisselend natuurgebied van grasland, bos, moeras en water ontstaat. Om goed te kunnen recreëren, komt er een netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden en twee kijkhutten.

De werkzaamheden van KUIPERS infra bestaan uit:
aanleggen van natuurvriendelijke oevers
ontgraven van watergangen
verwijderen van bestaande dammen en duikers
aanleggen van riolering, verharding en drainage
diverse saneringswerkzaamheden
Aanleggen van fietspaden en asfalt parkeervoorzieningen
Planten van bomen, riet en andere beplanting
Plaatsen van nieuwe duikers en stuwen

Een impressie van het project vindt u hier:

Kunstwerken, bruggen, stuwen, hevel

75 stuks

Grond ontgraven

235.000 m3

 • 3633

 • 3624

 • 3598

 • 3494

 • 3475

 • 3479

 • 5825

 • IMG_1696

Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht

Activiteit
Aanleg recreatie- en natuurgebied

Duur van het werk
Oktober 2016 t/m december 2017

Locatie
Dordrecht

Lees verder

Onderhoud watergangen Hoeksche Waard

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

ONDERHOUD WATERGANGEN HOEKSCHE WAARD

Voor het Waterschap Hollandse Delta verzorgt KUIPERS infra het onderhoud van de watergangen. Dit houdt in dat watergangen worden uitgemaaid evenals alle bermen en taluds.

Voor dit werk heeft KUIPERS infra de beschikking over machines met speciale hulpmaterialen. Deze werkzaamheden komen jaarlijks terug.

Maaien bermen

160 km

Maaien en opruimen

1.400 are

Klepelen bermen

10.000 are

Uitmaaien watergangen

590.000 m1

 • 6120

 • 6130

Opdrachtgever
Waterschap Hollandse Delta

Activiteit
Maaien en uitmaaien van bermen en watergangen

Duur van het werk
April 2012 t/m december 2015

Locatie
Hoeksche Waard

Lees verder

Meerjarig onderhoud beschoeiingen

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

MEERJARIG ONDERHOUD BESCHOEIINGEN

In 6 kernen in de gemeente Binnenmaas, ‘s-Gravendeel, Heinenoord, Maasdam, Mijnsheerenland, Puttershoek en Westmaas verzorgt KUIPERS infra het onderhoud van de watergangen.

Voor de komende jaren staan diverse werkzaamheden op de planning, zoals het aanbrengen van nieuwe beschoeiing en het uitvoeren van klein onderhoud aan de drainage.

Verwijderen beschoeiing

2.500 m1

Aanbrengen GVC beschoeiing

2.500 m1

Grondwerk

2.500 m1

 • IMG_1346

 • 6017

 • 6042

 • 6064

 • 6066

 • 6073

 • 6095

Opdrachtgever
Gemeente Binnenmaas

Activiteit
Vernieuwen van bestaande beschoeiingen en damwanden

Duur van het werk
November 2014 t/m november 2017

Locatie
‘s-Gravendeel

Lees verder