Skip to main content

OVER KUIPERS infra

OVER KUIPERS infra

Duurzaamheid bij Kuipers

KUIPERS infra is onderdeel van KUIPERS beheer B.V. Als overkoepelende organisatie hechten wij belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

CERTIFICERING CO2-PRESTATIELADDER
Wij streven naar een duurzame ontwikkeling en zijn ervan overtuigd dat goede ondernemingsresultaten worden behaald zodra er balans is tussen People, Planet en Profit. Een belangrijk uitgangspunt is het streven naar een zo’n klein mogelijk ecologische voetafdruk. Om dit te monitoren hebben wij het certificaat voor de CO2-Prestatieladder behaald.

Het jaarlijks in kaart brengen van een CO2 footprint biedt ons de kans om onze uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen. Met behulp van de CO2-Prestatieladder wordt er door ons een enorme hoeveelheid energie bespaard. De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder.

SKAO
De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alles omtrent de CO2-Prestatieladder. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren. Hier vind u meer informatie over de CO2-prestatieladder.

RAPPORTAGE

Klik hier voor de jaarrapportage 2021
Klik hier voor de jaarrapportage 2022
Klik hier voor de jaarrapportage 2023
Klik hier voor het certificaat van de CO2 prestatieladder 2022
Klik hier voor actieve deelname sector initiatief (3.D.1)
Klik hier voor “meest materiële scope 3 analyse”