Skip to main content

ONZE CERTIFICERINGEN

ONZE CERTIFICERINGEN

Gezond en veilig werken bij KUIPERS infra

KUIPERS infra hecht belang aan gezond en veilig werken. De organisatie heeft hiervoor de benodigde certificeringen behaald.

VCA** 2017/6.0
Sinds 20 januari 1999 is KUIPERS infra in het bezit van het certificaat VCA **. Dit certificaat VCA** is erg belangrijk. Veiligheid loopt namelijk als een rode draad door het bedrijf. De machines zijn gekeurd, het materieel is up to date, de medewerkers dragen veiligheidskleding, het projectmanagement voert werkplekinspecties uit en de opdrachtgevers ontvangen op verzoek een V&G-plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan). Kortom: veiligheid heeft voortdurend onze aandacht!

NEN-EN-ISO 9001:2015
Sinds 8 juli 2004 is KUIPERS infra in het bezit van het certificaat ISO 9001. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Dit wordt toegepast op alle onderdelen van het bedrijf. Van management, personeelsbeleid, uitvoering, onderhoud van de machines tot aan de administratie. Conform de norm van ISO 9001 wordt het bedrijfsproces continu getoetst. Door middel van een klanttevredenheidsformulier vragen wij onze klanten om feedback op onze dienstverlening, zodat wij onze kwaliteit kunnen blijven verbeteren. Deze certificaten worden  jaarlijks getoetst door een extern bureau.

Veilig en Milieukundig Slopen SVMS-007 Versie 17-01
Vanaf 1 maart 2015 is KUIPERS infra in het bezit van het certificaat Veilig en Milieukundig slopen SVMS-007. Door het behalen van en te werken conform de uitgangspunten van dit certificaat, waarborgen wij onze deskundigheid en kwaliteit op het gebied van slopen. 

SIKB 7000 “Uitvoering van (water)bodensaneringen en ingrepen in de waterbodem” versie 6 Protocol 7001 en 7003
Dit certificaat Uitvoering van (water)bodemsaneringen heeft KUIPERS infra sinds 1 november 2016 in haar bezit. Dit houdt in dat KUIPERS infra landbodem- en waterbodemsaneringen mag uitvoeren in sterk verontreinigde landbodem en waterbodem op basis van de Wet bodembescherming (Wbb), Besluit Uniforme Saneringen (BUS), Wet milieubeheer (Wm) en Waterwet (Wtw). Voorafgaand aan een (water)bodemsanering laat KUIPERS infra een bodemonderzoek uitvoeren en wordt een saneringsplan opgesteld. Protocol 7001 betreft de uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden. Protocol 7003 betreft uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem.

CO2-Bewust certificaat, niveau 5
Met het behalen van dit certificaat CO2-Bewust, niveau 5 hebben wij aangetoond dat ons managementsysteem voor het CO2-bewust handelen, voldoet aan niveau 5 van het handboek CO2-Prestatieladder versie 3.0. Een CO2-Prestatieladder is een instrument om onze CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Het gaat om CObewust handelen in onze eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Wij willen ons bezig houden met energiebesparing, efficiënt gebruik maken van materialen en duurzame energie. 

5SVMS-SEC-logo-veilig-slopen kiwa-iso kiwa-vca kiwa