Skip to main content

SLOOP EN SANERINGEN

SLOOP EN SANERINGEN

Werkzaamheden op het gebied van sloop en saneringen

SLOOP

Slopen is een specialistisch vak. Een vak dat wij goed beheersen. Onze medewerkers hebben ruime ervaring in het slopen van grote en kleine objecten. Met behulp van het juiste materieel wordt elk object veilig en zorgvuldig afgebroken en het vrijgekomen materiaal gesorteerd en afgevoerd. Wij beperken onze afvalstromen zoveel mogelijk door het hergebruiken van vrijkomend materiaal, het circulair slopen. Deze veilige en duurzame manier van slopen en hergebruiken is innovatief en sluit naadloos aan bij de wijze waarop wij werken.

Wanneer u ervoor kiest om een sloopproject door ons uit te laten voeren wordt u het gehele traject begeleid. Vanaf het aanvragen van de sloopvergunning tot en met het bouwrijp opleveren van het terrein. Wij regelen het voor u!

SLOOPCERTIFICAAT

Wij zijn in het bezit van het sloopcertificaat BRL-SVMS 007, Veilig en Milieukundig slopen. Met het werken conform BRL-SVMS 007 waarborgen wij onze kwaliteit en deskundigheid en voldoen wij aan alle veiligheids- en milieueisen op het gebied van slopen.

BODEMSANERINGEN

Het uitvoeren van bodemsaneringen is naast slopen ook een specialistisch vakgebied. KUIPERS infra is sinds november 2016 gecertificeerd volgens BRL SIKB 7000 (Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem) voor de protocollen 7001 en 7003. Dit houdt in dat KUIPERS infra zelfstandig bodemsaneringswerkzaamheden uit mag voeren met betrekking tot:

  • Landbodemsaneringen met conventionele methoden (ontgraven, afvoeren en aanvullen) op basis van de Wet bodembescherming (Wbb), Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en Wet milieubeheer (protocol 7001)
  • Ingrepen in de waterbodem, veelal onderhoudsbaggerwerk met sterk verontreinigde baggerspecie, op basis van de Waterwet (Wtw) (protocol 7003)
  • Waterbodemsaneringen op basis van de Wbb (protocol 7003)

Sloop stoomgemaal Puttershoek

Ingreep waterbodem Noorderbrugtracé te Maastricht

Wij voeren alle voorkomende sloop- en saneringwerkzaamheden uit, zoals:

  • Sloop
  • Landbodemsaneringen
  • Waterbodemsaneringen

Wij denken graag met u mee. Van aanvraag tot uitvoering of het nu gaat om kleine particuliere klussen of om miljoenen projecten. Wij regelen het voor u!