Skip to main content

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

AANLEG NATUURVRIENDELIJKE OEVERS PIERSHILSE GAT

In opdracht van Waterschap Hollandse Delta zijn wij in Piershil bezig met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Waterschap Hollandse Delta heeft opdracht gegeven voor de werkzaamheden omdat er onvoldoende diversiteit aan waterplanten is en er te weinig dieren in het water leven.

De oevers worden schuin afgegraven, waardoor er meer plantensoorten en dieren zich hier kunnen huisvesten. Doordat de oevers schuin afgegraven worden, wordt de watergang breder waardoor bij extreme regenval meer water geborgen kan worden.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn de oevers door KUIPERS landmeten ingemeten. Daarna zijn wij gestart met het afgraven van de natuurvriendelijke oevers, dit voeren wij gedeeltelijk uit vanaf de kant en gedeeltelijk vanaf een ponton. De vrijgekomen grond voeren wij af doormiddel van beunbakkken met een duwboot, deze worden verderop langs de oever gelost en in depot opgeslagen om vervolgens te verspreiden over diverse percelen in de regio.

Door de aanleg van de natuurvriendelijke oevers gaan wij ook meerdere duikers vervangen. Tot slot zullen er diverse waterplanten geplant worden.

Straatwerk

15.000 m3

Lengte oevers

3,3 km

Opdrachtgever
Waterschap Hollandse Delta

Activiteit
Aanleg natuurvriendelijke oevers

Duur van het werk
januari 2020 t/m maart 2020

Locatie
Piershil