Skip to main content

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

ONDERHOUD WATERGANGEN HOEKSCHE WAARD

Voor het Waterschap Hollandse Delta verzorgt KUIPERS infra het onderhoud van de watergangen. Dit houdt in dat watergangen worden uitgemaaid evenals alle bermen en taluds.

Voor dit werk heeft KUIPERS infra de beschikking over machines met speciale hulpmaterialen. Deze werkzaamheden komen jaarlijks terug.

Maaien bermen

160 km

Maaien en opruimen

1.400 are

Klepelen bermen

10.000 are

Uitmaaien watergangen

590.000 m1

Opdrachtgever
Waterschap Hollandse Delta

Activiteit
Maaien en uitmaaien van bermen en watergangen

Duur van het werk
April 2012 t/m december 2015

Locatie
Hoeksche Waard