Skip to main content

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

DEELGEBIEDSPLAN CROMSTRIJEN FASE II

In opdracht van Waterschap Hollandse Delta zijn wij in de Ambachtsheerlijkheid te Numansdorp bezig met het project “Deelgebiedsplan Cromstrijen fase II”.

Door het verbreden van de watergang, het aanbrengen van diverse nieuwe kokerduikers en het realiseren van een kantelstuw, wordt de peilverhoging in de Ambachtsheerlijkheid mogelijk gemaakt.

In eerste instantie is de huidige watergang gedempt om deze vervolgens te verbreden over een totale lengte van 1.480 meter. Tijdens het verbreden van de watergang worden de bestaande duikers (7 stuks) en een brug verwijderd. Hiervoor in de plaats komen 11 nieuwe kokerduikder, de 9 damduikers worden als verharding voorzien van betonnen bedrijfsvloerplaten, de 2 wegduikers worden voorzien van stootplaten en geasfalteerd.

Om het waterpeil onder controle te houden en te kunnen regelen word er een geautomiseerde kantelstuw geplaatst. Deze stuw zal geplaatst worden zoals de reeds eerder geplaatste stuwen in de Ambachtseerlijkheid. Tot slot worden de bermen ingezaaid, word er riet en 2 schapenhekken geplaatst.

Aanleg watergang

1.480 m

Kokerduikers

11 stuks, 129 m

Bedrijfsvloerplaten

232 stuks

Opdrachtgever
Waterschap Hollandse Delta

Activiteit
Deelgebiedsplan Cromstrijen fase II

Duur van het werk
mei 2020 t/m september 2020

Locatie
Torensteepoldersekade te Numansdorp