Skip to main content

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

AANLEG RECREATIEGEBIED DE NIEUWE DORDTSE BIESBOSCH

De Nieuwe Dordtse Biesbosch wordt een gevarieerd natuur- en recreatiegebied van ongeveer 530 hectare aan de rand van de Randstad. Het gebied krijgt een Biesboschachtig landschap met een duurzaam watersysteem als basis. De natuur- en recreatiehectares lopen in elkaar over en versterken elkaar.

De Nieuwe Dordtse Biesbosch wordt aangelegd om een ecologische verbinding te vormen tussen de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch. Daarmee wordt het een belangrijke schakel in de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland.

KUIPERS infra is eind 2016 begonnen met het aanleggen van de Noorderdiepzone in De Nieuwe Dordtse Biesbosch. De Noorderdiepzone ligt ten zuiden van de Zeedijk en neemt 275 ha in beslag.

In de Noorderdiepzone wordt het waterpeil verhoogd, zodat natte natuur kan ontstaan, wat typisch is voor de Biesbosch. Om de waterkwaliteit te verbeteren maakt KUIPERS infra een nieuwe waterinlaat (hevel) langs de Merwede. Deze heeft een waterzuiverende voorziening. Naast waterrijke delen komen er veel droge stukken waardoor een afwisselend natuurgebied van grasland, bos, moeras en water ontstaat. Om goed te kunnen recreëren, komt er een netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden en twee kijkhutten.

De werkzaamheden van KUIPERS infra bestaan uit:
aanleggen van natuurvriendelijke oevers
ontgraven van watergangen
verwijderen van bestaande dammen en duikers
aanleggen van riolering, verharding en drainage
diverse saneringswerkzaamheden
Aanleggen van fietspaden en asfalt parkeervoorzieningen
Planten van bomen, riet en andere beplanting
Plaatsen van nieuwe duikers en stuwen

Een impressie van het project vindt u hier:

Kunstwerken, bruggen, stuwen, hevel

75 stuks

Grond ontgraven

235.000 m3

Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht

Activiteit
Aanleg recreatie- en natuurgebied

Duur van het werk
Oktober 2016 t/m december 2017

Locatie
Dordrecht