Skip to main content

GRONDWERKZAAMHEDEN

GROND­WERKZAAMHEDEN

Werkzaamheden op het gebied van grondwerk

GROENVOORZIENING

Wij houden ons bezig met de aanleg en het onderhoud van:
 • Grote en kleine tuinen
 • Openbaar groen
 • Natuur technische projecten

We zijn ook in de volgende projecten gespecialiseerd:
 • Het aanleggen van landgoederen
 • Het realiseren van natuurvriendelijke oevers en natuurontwikkelingsprojecten
 • Grote waterbouwprojecten

GRONDSTROMEN

Wij voeren met groot materieel projecten uit, waarbij grond, bagger en klei worden verwerkt en afgevoerd. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het ontgraven, afvoeren en verwerken van grond. Het aanleggen van natuurontwikkelingsprojecten en het voorbelasten van grond is onze specialiteit.

Onze zusteronderneming, KUIPERS zand & grond B.V., houdt zich o.a. bezig met:

 • De handel in zand en grond
 • De bemiddeling tussen partijen als het gaat om vraag en aanbod van grond
 • Overslag
 • Levering en afvoer van grond in de breedste zin van het woord

Onze andere zusteronderneming, Zandhandel Hoeksche Waard B.V., levert uit eigen voorraad aan bedrijven en particulieren:

 • Zand
 • Grind
 • Verharding
 • Grond
 • Andere materialen 

Dit kan in big-bags of los gestort worden aangeleverd bij onze klanten. Klik hier voor meer informatie.

MAAIEN

Voor diverse opdrachtgevers in de regio voeren wij jaarlijks diverse maaiwerkzaamheden uit. Hiervoor worden speciale machines gebruikt zoals een trekker met een klepelmaaier voor het maaien van de bermen en taluds. Voor het uitmaaien van watergangen wordt gebruik gemaakt van een speciale maaikorf, wanneer nodig met lange maai arm.

GRONDVERZET

Grondverzet zit bij ons in de genen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden hebben wij de beschikking over diverse grondverzetmachines en deskundige machinisten. Groot en klein materieel, alles wat nodig is om het project tot in de perfectie te kunnen realiseren. De nieuwste kranen zijn tevens uitgerust met GPS. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in de aanleg van:

 • Parken
 • Bedrijventerreinen
 • Sport- en recreatieterreinen
 • Natuur- en ontwikkelingsprojecten
 • Natuurvriendelijke oevers

Een andere specialisatie van ons is het bouwrijp maken van woningbouw terreinen. Waarbij de onderstaande activiteiten worden uitgevoerd:

 • Grondophoging
 • Grondverbetering
 • Verwijdering van begroeiing zoals bomen en struiken
 • Voorbelasting
 • Oude bouwwerken slopen en afvoeren
 • Riolering aanbrengen
 • Wegcunetten graven en aanvullen met funderingsmateriaal
 • Kabel- en leidingstroken aanleggen
 • Waterpartijen graven
 • Egalisering van overige terreinen
 • Sloten en watergangen graven

BRM en WRM Amstelwijck Park Dordrecht

Werkzaamheden vogelboulevard Hellegat-Ventjager

Zonneparken Ooltgensplaat en Melissant

Wij voeren alle voorkomende grondwerkzaamheden uit, zoals:

 • Groenvoorziening
 • Grondstromen
 • Grondverzet
 • Maaien

Wij denken graag met u mee. Van aanvraag tot uitvoering of het nu gaat om kleine particuliere klussen of om miljoenen projecten. Wij regelen het voor u!


Grondmaterieel