Skip to main content

BRM en WRM Amstelwijck Park Dordrecht

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

BRM EN WRM AMSTELWIJCK PARK DORDRECHT

Van ABB Vastgoed II hebben wij de opdracht gekregen om het voormalige Refaja ziekenhuisterrein van ongeveer 6 hectare bouwrijp te maken.
Werkzaamheden die er worden uitgevoerd zijn het aanbrengen en verplaatsen van voorbelasting, het graven van watergangen waaronder diverse wadi’s en een spirosol duiker, bouwkuipen voor de woningen, het aanbrengen van het riool en het aanleggen en onderhouden van de bouwplaats. 

Daarnaast hebben wij opdracht gekregen om de definitieve inrichting aan te brengen van de eerste fase. Hierin worden de percelen ingericht met vlonders en erfafscheidingen. Ook wordt het openbare gebied ingericht met waterpasserende bestrating, beplanting en verlichting.  

 • DCIM100MEDIADJI_0237.JPG

 • DCIM100MEDIADJI_0397.JPG

 • Amstelwijck_6

 • Amstelwijck_3

 • Amstelwijck_4

 • Amstelwijck_5

Opdrachtgever
ABB Vastgoed II B.V.

Activiteit Bouwrijp maken
Voorbelasting: 20.000m³ puingranulaat
Grondverzet:
Bouwkuipen: 6.400m³
Watergangen en wadi’s: 6.400m²
Rioolwerk: 12.500m³

Activiteit Woonrijp maken fase 1 
Grondwerk percelen: 2.400m²
Openbare bestrating: 2.700 m² waarvan 1.500m²
Afrastering van schapenhek en wilgenteen: 170m

Beplanting: 
Bomen: 34 stuks
Hagen: 450 meter
Plantsoen: 215m²

Duur van het werk
september 2021 t/m medio 2023

Locatie
Oude Refaja ziekenhuisterrein Dordrecht 

Lees verder

Werkzaamheden vogelboulevard Hellegat-Ventjager

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

WERKZAAMHEDEN VOGELBOULEVARD HELLEGAT-VENTJAGER

Naast de N59, nabij knooppunt Hellegatsplein zijn wij in opdracht van Staatsbosbeheer bezig met diverse werkzaamheden in het natuurgebied Hellegatsplaten/Vogelboulevard.

Voor dit mooie project zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd om de bereikbaarheid van de Vogelboulevard te verbeteren. Zo zijn er nieuwe betonnen, rolstoelvriendelijke, wandelpaden aangelegd zodat iedereen van dit mooie natuurgebied kan genieten. Naast de aanleg van paden is er een nieuwe vogelkijkhut geplaatst en zijn er twee bestaande vogelkijkhutten opgeknapt, aangepast en uitgebreid.
Om de nieuwe vogelkijkhut te bereiken is er vanaf de weg een houten trapconstructie aangelegd, die gedeeltelijk over de afrastering van het natuurgebied loopt. In het natuurgebied hebben wij diverse informatiepalen geplaatst met informatie over het natuurgebied, de vogels en het wild dat zich huisvest in het natuurgebied.

Voor de mensen die het natuurgebied met de auto willen bezoeken zijn er twee parkeerplaatsen aangelegd zodat de overige weggebruikers geen hinder ondervinden van de geparkeerke auto’s.

 • 57098997_572440949932115_6380652214356017152_n

 • 92073827-8cab-43d1-85d7-3be82a45d9a0

 • Hoofdfoto_Vogelboulevard

 • 56c38d26-dde3-4e62-8be3-367d12164a2c

 • f7bba590-d74d-4bd3-9eb2-b1f50f7b357d

 • df5244d9-8061-47e9-95ab-0fbaaf8d14a5

Opdrachtgever
Staatsbosbeheer

Activiteit
Diverse werkzaamheden

Duur van het werk
maart 2019 t/m mei 2019

Locatie
Ooltgensplaat

Lees verder

Zonneparken Ooltgensplaat en Melissant

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

ZONNEPARKEN OOLTGENSPLAAT EN MELISSANT

In opdracht van Sunstroom Engineering B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de aanleg van ongeveer 42 kilometer aan elektriciteitskabels voor de zonneparken in Ooltgensplaat en Melissant.

Naast het aanleggen van de ondergrondse elektriciteitskabels is er op het volledige terrein drainage aangelegd voor de afvoer van het water. Om het terrein goed te kunnen bereiken hebben wij samen met de BAM een geasfalteerde weg aangelegd van 3,6 kilometer. Na oplevering zullen de in totaal 168.000 zonnepanelen ruim 16.000 huishoudens voorzien van stroom.

Ooltgensplaat:

Oppervlakte

370.000 m2

Zonnepanelen

132.000 stuks

Huishoudens

+/- 11.750

Melissant:

Oppervlakte

120.000 m2

Zonnepanelen

36.000 stuks

Huishoudens

+/- 4.500

 • KUI_ZonnepanelenOoltgensplaat_02

 • KUI_ZonnepanelenOoltgensplaat_05

 • Ooltgensplaat 3

 • Ooltgensplaat 2

 • Ooltgensplaat 1

 • Hoofdfoto_Ooltgensplaat

Opdrachtgever
Sunstroom Engineering B.V.

Activiteit
Diverse werkzaamheden

Duur van het werk
Januari 2018 t/m december 2018

Locatie
Ooltgensplaat en Melissant.

Lees verder

Aanleg vierkante duikers Numansdorp

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

AANLEG VIERKANTE DUIKERS NUMANSDORP

In Numansdorp wordt bij de landgoederen aan de Torensteepoldersekade een bijzondere opdracht uitgevoerd door KUIPERS infra. Er moeten 5 ronde en 5 vierkante duikers worden aangelegd.

Zowel in de voorbereidende als in de uitvoerende fase heeft KUIPERS infra hiervoor de juiste kennis in huis en in oktober 2015 zijn de werkzaamheden met succes afgerond.

Spanduikers

75 m1

Betonduikers rond 1000 mm

75 m1

 • IMG_8771

 • IMG_8786

 • IMG_8783

 • IMG_8772

Opdrachtgever
Midstate BV

Activiteit
Aanleggen van vierkante duikers

Duur van het werk
Juli 2015 t/m december 2015

Locatie
Numansdorp

Lees verder

Herstel Fort Henricus Steenbergen

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

HERSTEL FORT HENRICUS STEENBERGEN

KUIPERS infra is in opdracht van Natuurmonumenten bezig met herstelwerkzaamheden aan Fort Henricus. Dit bijzondere rijksmonument is in 1627 aangelegd ter verdediging van de haven van Steenbergen.

Sinds 2007 is het fort gedeeltelijk hersteld, maar het kampt sindsdien met instabiliteit. Door het fort terug te brengen in zijn oorspronkelijke formaat en contouren, wordt een duurzaam herstel gegarandeerd. Na het definitieve herstel wordt een brug geplaats om de toegankelijkheid te verbeteren en een uitkijktoren gebouwd voor een prachtig uitzicht over het gebied.

Drainage

20.000 m2

Grondverzet

46.000 m3

Uitkijktoren Accoya Hout

10 m hoog

Loopbrug

22 m lang

 • Fort Henricus (1)

 • Fort Henricus foto 3

 • Fort Hendrickus-9390

 • Fort Hendrickus-9847

Opdrachtgever
Vereniging Natuurmonumenten

Activiteit
Herstel Fort Henricus

Duur van het werk
Mei 2017 t/m aug 2018

Locatie
Steenbergen

Lees verder

Werkzaamheden Torensteepolder Numansdorp

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

WERKZAAMHEDEN TORENSTEEPOLDER NUMANSDORP

In opdracht van meerdere opdrachtgevers zijn wij in de Torensteepolder te Numansdorp sinds 2011 druk bezig met diverse projecten.

De Torensteepolder is een nieuwe woonwijk in het zuidelijke gedeelte van Numansdorp, grenzend aan de Ambachtsheerlijkheid en het Fort Buitensluis. In deze woonwijk komen ruim 200 woningen onderverdeeld in appartementen, vrijstaande-, starters- en 2-onder-1-kapwoningen. De Torensteepolder bestaat uit vier gebieden: de Havenmeester, de Lommer, de Boogaard en de Majoor.
Naast deze vier gebieden zijn er in totaal twaalf landgoederen, de Noordelijke en Zuidelijke landgoederen, hier hebben wij in 2015 diverse duikers aangelegd.

Om de Torensteepolder bereikbaar te maken hebben wij vanaf de Wethouder van de Veldenweg een rotonde aangelegd. De aanleg van deze rotonde duurde slechts 3 weken. Vanaf de rotonde hebben wij de Torensteelaan aangelegd. Deze weg kruist de Schuringsedijk en gaat uiteindelijk over in de Ambachtsheerenlaan. In het begin van de werkzaamheden is deze weg gebruikt als bouwweg. Halverwege 2019 is de kruising Schuringsedijk – Torensteelaan aangepast om veiligheidsredenen. Deze werkzaamheden bestonden o.a. uit het plaatsen van middengeleiders, opnieuw asfalteren en het aanbrengen van belijningen.

Voordat in september 2017 de eerste paal de grond in kon zijn wij in de deelgebieden: de Havenmeester, de Lommer, de Boogaard en de Majoor begonnen met het bouwrijp maken. Tijdens het bouwrijp maken hebben wij o.a. bouwputten gegraven, een gescheiden rioolstelsel en rioolputten van pvc aangebracht, maar vooral ook veel grond ontgraven.

In het deelgebied de Boogaard hebben wij naast de bovenstaande werkzaamheden ook een heel mooie deelopdracht uitgevoerd. Deze deelopdracht bestond uit het plaatsen van zeventien duikers van 125×125 à 10 meter lang.

Eind 2018 begin 2019 zijn wij gestart met het bouwrijp maken van de Havenmeester en de Lommer. Deze werkzaamheden bestonden o.a. uit het opnieuw asfalteren van de Torensteelaan, het plaatsen van speeltoestellen, het aanbrengen van een voetbal- en basketbalkooi en het aanbrengen van beplanting.

Eind 2019 zijn wij in opdracht van Midstate V.O.F. gestart met onze werkzaamheden aangaande het project “de Meent”. De werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit het aanleggen van een nieuw rioolstelsel, het aanbrengen van asfalt bouwwegen en het bouw- en woonrijp maken van de verschillende bouwfases.
“De Meent” gelegen in de Torensteepolder grenst aan de nieuwe woonwijk “de Lommer”. Uiteindelijk zullen er in de eerste fase van “de Meent” 54 koopwoningen gerealiseerd worden waarvan 24 eensgezinswoningen en 30 appartementen. 

Gedurende 2020 zijn wij in de Torensteepolder druk bezig met diverse werkzaamheden, zo zijn wij o.a. bezig met:

 • Verbreden en opnieuw asfalteren van de Ambachtsheerenlaan
 • Aanbrengen definitief straatwerk “12 woningen de Boogaard”
 • Bouwrijp maken de “Bloesem”
 • Plaatsen van groen op de rotonde Wethouder v.d. Veldeweg
 • Aanbrengen opgang looppad Schuringsedijk
 • Plaatsen van meedere beschoeiingen 
 • Aanleg brug en wandel(schelpen)pad Ambachtsheerenlaan
 • Aanbrengen verkeersdrempels op diverse locaties

Naast de bovengenoemde werkzaamheden hebben wij ook nog de volgende werkzaamheden uitgevoerd in de Torensteepolder:

 • Plaatsen 17 kokerduikers
 • Plaatsen beschoeiing bij diverse particulieren
 • Rooien en plaatsen van nieuwe bomen
 • Plaatsen 4 stuwen
 • Plaatsen beschoeiing bovenop Fort Buitensluis
 • Aanleg “parkeereiland” t.b.v. Fort Buitensluis
 • Groenonderhoud

Opdrachtgever
Midstate V.O.F. & Bolton Bouw

Activiteit
Diverse werkzaamheden

Duur van het werk
2011 t/m heden

Locatie
Torensteepolder, Ambachtsheerlijkheid Numansdorp

Lees verder