Skip to main content

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

BRM EN WRM AMSTELWIJCK PARK DORDRECHT

Van ABB Vastgoed II hebben wij de opdracht gekregen om het voormalige Refaja ziekenhuisterrein van ongeveer 6 hectare bouwrijp te maken.
Werkzaamheden die er worden uitgevoerd zijn het aanbrengen en verplaatsen van voorbelasting, het graven van watergangen waaronder diverse wadi’s en een spirosol duiker, bouwkuipen voor de woningen, het aanbrengen van het riool en het aanleggen en onderhouden van de bouwplaats. 

Daarnaast hebben wij opdracht gekregen om de definitieve inrichting aan te brengen van de eerste fase. Hierin worden de percelen ingericht met vlonders en erfafscheidingen. Ook wordt het openbare gebied ingericht met waterpasserende bestrating, beplanting en verlichting.  

Opdrachtgever
ABB Vastgoed II B.V.

Activiteit Bouwrijp maken
Voorbelasting: 20.000m³ puingranulaat
Grondverzet:
Bouwkuipen: 6.400m³
Watergangen en wadi’s: 6.400m²
Rioolwerk: 12.500m³

Activiteit Woonrijp maken fase 1 
Grondwerk percelen: 2.400m²
Openbare bestrating: 2.700 m² waarvan 1.500m²
Afrastering van schapenhek en wilgenteen: 170m

Beplanting: 
Bomen: 34 stuks
Hagen: 450 meter
Plantsoen: 215m²

Duur van het werk
september 2021 t/m medio 2023

Locatie
Oude Refaja ziekenhuisterrein Dordrecht