Skip to main content

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

WERKZAAMHEDEN TORENSTEEPOLDER NUMANSDORP

In opdracht van meerdere opdrachtgevers zijn wij in de Torensteepolder te Numansdorp sinds 2011 druk bezig met diverse projecten.

De Torensteepolder is een nieuwe woonwijk in het zuidelijke gedeelte van Numansdorp, grenzend aan de Ambachtsheerlijkheid en het Fort Buitensluis. In deze woonwijk komen ruim 200 woningen onderverdeeld in appartementen, vrijstaande-, starters- en 2-onder-1-kapwoningen. De Torensteepolder bestaat uit vier gebieden: de Havenmeester, de Lommer, de Boogaard en de Majoor.
Naast deze vier gebieden zijn er in totaal twaalf landgoederen, de Noordelijke en Zuidelijke landgoederen, hier hebben wij in 2015 diverse duikers aangelegd.

Om de Torensteepolder bereikbaar te maken hebben wij vanaf de Wethouder van de Veldenweg een rotonde aangelegd. De aanleg van deze rotonde duurde slechts 3 weken. Vanaf de rotonde hebben wij de Torensteelaan aangelegd. Deze weg kruist de Schuringsedijk en gaat uiteindelijk over in de Ambachtsheerenlaan. In het begin van de werkzaamheden is deze weg gebruikt als bouwweg. Halverwege 2019 is de kruising Schuringsedijk – Torensteelaan aangepast om veiligheidsredenen. Deze werkzaamheden bestonden o.a. uit het plaatsen van middengeleiders, opnieuw asfalteren en het aanbrengen van belijningen.

Voordat in september 2017 de eerste paal de grond in kon zijn wij in de deelgebieden: de Havenmeester, de Lommer, de Boogaard en de Majoor begonnen met het bouwrijp maken. Tijdens het bouwrijp maken hebben wij o.a. bouwputten gegraven, een gescheiden rioolstelsel en rioolputten van pvc aangebracht, maar vooral ook veel grond ontgraven.

In het deelgebied de Boogaard hebben wij naast de bovenstaande werkzaamheden ook een heel mooie deelopdracht uitgevoerd. Deze deelopdracht bestond uit het plaatsen van zeventien duikers van 125×125 à 10 meter lang.

Eind 2018 begin 2019 zijn wij gestart met het bouwrijp maken van de Havenmeester en de Lommer. Deze werkzaamheden bestonden o.a. uit het opnieuw asfalteren van de Torensteelaan, het plaatsen van speeltoestellen, het aanbrengen van een voetbal- en basketbalkooi en het aanbrengen van beplanting.

Eind 2019 zijn wij in opdracht van Midstate V.O.F. gestart met onze werkzaamheden aangaande het project “de Meent”. De werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit het aanleggen van een nieuw rioolstelsel, het aanbrengen van asfalt bouwwegen en het bouw- en woonrijp maken van de verschillende bouwfases.
“De Meent” gelegen in de Torensteepolder grenst aan de nieuwe woonwijk “de Lommer”. Uiteindelijk zullen er in de eerste fase van “de Meent” 54 koopwoningen gerealiseerd worden waarvan 24 eensgezinswoningen en 30 appartementen. 

Gedurende 2020 zijn wij in de Torensteepolder druk bezig met diverse werkzaamheden, zo zijn wij o.a. bezig met:

 • Verbreden en opnieuw asfalteren van de Ambachtsheerenlaan
 • Aanbrengen definitief straatwerk “12 woningen de Boogaard”
 • Bouwrijp maken de “Bloesem”
 • Plaatsen van groen op de rotonde Wethouder v.d. Veldeweg
 • Aanbrengen opgang looppad Schuringsedijk
 • Plaatsen van meedere beschoeiingen 
 • Aanleg brug en wandel(schelpen)pad Ambachtsheerenlaan
 • Aanbrengen verkeersdrempels op diverse locaties

Naast de bovengenoemde werkzaamheden hebben wij ook nog de volgende werkzaamheden uitgevoerd in de Torensteepolder:

 • Plaatsen 17 kokerduikers
 • Plaatsen beschoeiing bij diverse particulieren
 • Rooien en plaatsen van nieuwe bomen
 • Plaatsen 4 stuwen
 • Plaatsen beschoeiing bovenop Fort Buitensluis
 • Aanleg “parkeereiland” t.b.v. Fort Buitensluis
 • Groenonderhoud

Opdrachtgever
Midstate V.O.F. & Bolton Bouw

Activiteit
Diverse werkzaamheden

Duur van het werk
2011 t/m heden

Locatie
Torensteepolder, Ambachtsheerlijkheid Numansdorp