Skip to main content

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

INGREEP WATERBODEM NOORDERBRUGTRACÉ TE MAASTRICHT

In opdracht van Vlasman Sloopwerken heeft KUIPERS infra een ingreep in de waterbodem uitgevoerd ten behoeve van de sloop van het bovenliggende Noorderbrugtracé viaduct.

In november 2017 hebben wij onder ons eigen certificaat BRL SIKB 7000 protocol 7003 de baggerwerkzaamheden uitgevoerd. De ernstige verontreinigde baggerspecie (diverse metalen o.a. cadmium, kwik, PAK en minerale olie) is onder saneringscondities verwijderd en tijdelijk opgeslagen in een tijdelijk baggerdepot. Vervolgens is er een tijdelijke dam gemaakt van zand en betonpuin om het viaduct van onderaf te kunnen slopen, deze dam is na de sloop van het viaduct weer verwijderd.

Opdrachtgever
Vlasman Sloopwerken

Activiteit
Ingreep waterbodem

Duur van het werk
November 2017 t/m februari 2018

Locatie
Maastricht